Eylemler

Bunlar şu an için Fluxbox tarafından sunulan eylemlerdir. Tuşlara atamak isteyebileceğiniz şeylerin çoğunu kapsamaktadırlar. Aklınızda bulunsun tuşeşlemleri dosyasında eylemden önceki son karakter : olmalıdır.

Eylemler küçük/büyük harf duyarlı değildir.

Tablo 5-1. Navigation

ActionResult
WorkspaceBelirtilen çalışma alanına git. Kullanım :ÇalışmaAlanı 1, :ÇalışmaAlanı 2, vs.
NextTabGrupta sonraki sekmeye git.
PrevTabGrupta önceki sekmeye git.
NextWindow NSonraki pencereye git. Bakınız: Note 1.
PrevWindow NÖnceki pencereye git. Yine, nakınız: Note 1.
NextWorkspaceSonraki ÇalışmaAlanına git.
PrevWorkspaceÖnceki ÇalışmaAlanına git.
NextGroup, PrevGroup Önceki/sonraki pencere grubuna git.
LeftWorkspacePrevWorkspace ile aynı.
RightWorkspaceNextWorkspace ile aynı.

1. NextWindow / PrevWindow: SonrakiPencere/ÖncekiPencere bir sayısal parametreye sahiptir. Yukarıdaki tabloda açıklandığından biraz daha karmaşıktır. Şu şekilde çalışır.

Seçenekleri belirten ve aşağıdaki tablodan alınmış sayısal parametre:

Bit değeriSeçenek
1İnmiş seklemeri atla (sekme gruplarına bir pencere gibi davran.)
2Yapışık pencereleri atla.
4Gölgelenmiş pencereleri atla.

İstediğiniz seçeneklerin değerlerini toplayınız. Sonuç NextWindow/PrevWindow için parametredir. Yada değeri bu tablodan seçebilirsiniz:

ParametreSeçenekler
0Atlama yok.
1İnmiş sekmeleri atla.
2Yapışık pencereleri atla.
3İnmiş sekmeleri/Yapışık pencereleri atla.
4Gölgeli pencereleri atla.
5İnmiş sekmeleri/gölgeli pencereleri atla.
6Yapışık pencereleri/gölgeli pencereleri atla.
7İnmiş sekmeleri/gölgeli pencereleri atla.

Tablo 5-2. Pencere İşlemleri

EylemSonuç
ClosePencereyi kapat.
KillWindowxkill'i çalıştırıp pencereye kliklemekle aynı.
Minimize"Iconify" olarak ta kullanılır.Simge durumuna getir.
ShadeWindowPencereyi 'gölgeli' duruma getirir, yada 'gölgeli' durumdan çıkarır.
StickWindowPencerenin 'yapışkan' durumunu değiştirir.
ToggleDecorPencerenin kenarlı oluşunu, düğmelerini ve başlık çubuğunu değiştirir.
RaiseBring the window to the 'Top', it will appear 'Above' windows that it overlaps.
LowerRaise'ın karşıtı.
NextTab, PrevTabSonraki , önceki sekmeyi aktifleştir.
MoveTabLeft, MoveTabRightAktif sekmeyi n sekme sola/sağa getir.
DetachClient Sekme grubundan çıkart.

Tablo 5-3. Pencere Boyutlandırma

EylemSonuç
HorizontalIncrementPencereyi bir ünite genişletir(Bakınız: Note 2).
HorizontalDecrementHorizontalIncrement 'ın karşılığı
VerticalIncrementPencereyi bir ünite uzatır (Bakınız Note 2).
VerticalDecrementVerticalIncrement'ın karşılığı
MaximizeHorizontalPencereyi yatay olarak büyütür.
MaximizeVerticalPencereyi dikey olarak büyütür.
MaximizeWindowPencereyi büyütür.
ResizeAktif pencereyi delta ile belirlendiği gibi boyutlandırır, mesela resize -8 -8.
ResizeHorizontalSadece yatay olarak boyutlandır.
ResizeVerticalSadece dikey olarak boyutlandır.
ArrangeWindowsPencereleri döşe.
ShowDesktopBütün pencereleri simge durumuna getir.

2. HorizontalIncrement / HorizontalDecrement / VerticalIncrement / VerticalDecrement: Boyutlandırmayı açıklarken "bir ünite" der. bU xterm/aterm/Eterm 'de bir piksel büyütmek/küçültmek yerine yeni bir karakteri de içine alabilecek şekilde büyütmek/küçültmektir.

Diğer uygulamalar için bu sadece bir piksel'dir.

Tablo 5-4. Pencere Hareketleri

EylemSonuç
SendToWorkspaceAktif pencereyi belirtilen çalışma alanına gönder. Kullanım :SendToWorkspace 1
Movedelta-x delta-y kadar.
MoveLeftTahmin et.
MoveRightTahmin et.
MoveUpTahmin et.
MoveDownTahmin et.

Tablo 5-5. Muhtelif

EylemSonuç
AbortKeychainZincir tuş-kombinasyonlarında, tuş zincirini iptal et.
ExecCommandBir komut çalıştır. Örnek :ExecCommand xmms -t.
RootMenuAna Menüyü çağır.
WorkSpaceMenuÇalışmaAlanı Menüsünü çağır.
RestartFluxbox'ı yeniden başlat.
ReconfigureAyarları tekrar okur. Mesela keys dosyası değişti, fakat init ve slitlist okunmadan önce yazılabilir.
SetStyleBelirtilen dosyayı yükle.
SetWorkspaceNameÇalışma alanı ismini belirt.
SaveRCKaynak dosyaları kaydet.
QuitFluxbox'tan çık.