fbrun

fbrun basitçe diğer masaüstü ortamlarındaki "Run.." ın eşdeğeridir. Bunun anlamı, menüde bulunmayan ( yada özel bazı parametrelere ihtiyaç duyan) bir programı çalıştırmanın kolay bir yoludur.

Diğer bir şekilde fbrun daha önceden hazırlanmış ve sizin tarafınızdan değiştirilebilir bir komut satırının menüden çağrılmasıyla da çok kullanışlı olabilir. Örnek olarak devamlı değişen birçok opsiyonu bulunan ve çok uzun bir isme sahip bir bilgisayara ssh yapacaksınız, menüye bilgisayar ismi ve opsiyonlarını barındıran bir fbrun kaydı ekleyebilirsiniz. Bu kaydı çalıştırdığınız zaman da parametreleri değiştirip çalıştırabilirsiniz.

fbrun çeşitli seçeneklere sahiptir:

  -font [font name]      Metin yazıtipi
  -title [title name]     Başlık
  -text [text]        Metin girişi
  -w [width]         Pencere genişliği (pixel)
  -h [height]         Pencere yüksekliği (pixel)
  -display [display string]  Görünen isim
  -pos [x] [y]        Pencere pozisyonu (pixel)
  -fg [color name]      Metin rengi
  -bg [color name]      Arkaplan rengi
  -a             Antialias
  -hf [history file]     Geçmiş dosyası (varsayılan ~/.fluxbox/history)
  -help            Bu yardımı göster

Bu seçeneklerin çoğu kendi kendini açıklar nitelikte. -text ve -hf seçenekleri belki biraz açıklama istiyor. Önceki fbrun penceresindeki düzeltilebilir metni belirtiyor. Eğer birden fazla argüman belirtmek isterseniz (ssh -X -f gibi), başına ve sonuna tırnak koymayı unutmayınız:

	fbrun -text "ssh -X -f"

-hf seçeneği ise fbrun ın daha önce girmiş olduğunuz satırları tutması için gereken (bash in yaptığı gibi) geçmiş dosyasını belirtir. Normal olarak bu seçeneğe ihtiyacınız yoktur varsayılan bir tane kullanılır. Eğer menünüzde birden fazla fbrun kaydı varsa ve herbiri için farklı geçmiş dosyaları tutmak isterseniz bu seçenek faydalı olabilir.