Bölüm 8. Araç Çubuğu

Araç çubuğu fluxbox tarafından bir saat yada çalışan programların düğmeleri gibi bilgiler içerebilen küçük bir alandır.

Init dosyası ve biçem dosyası tarafından konfügüre edilir. Init ayarları genellikle araç çubuğu menüsünden değiştirilir.

Araç çubuğu kapatılabilir (Fluxbox init dosyasından session.screen0.toolbar.visible: false yapılarak)

Gösterilecek araçlar kaynak dosyasından , genellikle .fluxbox/init, toolbar.tools. kısmından konfigüre edilebilir.

Örnek 8-1. Araç çubuğu araç örneği

session.screen0.toolbar.tools: clock, iconbar, workspacename
Mevcut araçlar: workspacename, prevworkspace, nextworkspace, iconbar, systemtray, prevwindow, nextwindow, clock

Araç çubuğu genişliği ,şeffaflığı ve katmanı araç çubuğu menüsünden konfigüre edilebilir. Araç çubuğu menüsü saate veya araç çubuğunda çalışma alanı ismine sağ klik yaparak açılabilir.

Simge çubuğu ise hiçbirşeyi göstermemesi, bütün çalışma alanlarından simgeler, Çalışma alanı simgeleri, çalışma alanındaki tüm pencereleri veya bütün çalışma alanlarından bütün pencereleri göstermesi şeklinde ayarlanabilir.

Bunların nasıl gösterileceği ise biçem dosyasından ayarlanabilir.