Bölüm 2. Başlangıç

Fluxbox Kurulumu

Bu kısım Jason Gillman Jr. aka "Ircaddict" tarafından hazırlanmıştır.

Birçok dağıtım (yada, şimdilik Gentoo ve FreeBSD, portları/build leri) Fluxbox kurulumunu ağrısız sızısız yapan Fluxbox binary paketleri sunarlar. Yine de kaynak kodun derlenmesini gerektiren sebepler olabilir. Mesela, Fluxbox 'ın en son versiyonu dağıtım paketi olarak mevcut olmayabilir.Ek olarak, Fluxbox belli derleyici flaglarıyla derlenmek istenebilir. Eğer dağıtımların paketlerini kullanmak istiyorsanız, dağıtımların dokümantasyonuna başvurunuz. Bazı dağıtımlar için hem kaynak hem de binary paketler Fluxbox sitesinde sunulmuştur.

Bu dokümanın amacı X11 pencere sistemine (yada genel olarak Linux'a) oldukça yeni olan insanlara Fluxbox pencere yöneticisini derleme ve kurma aşamasında yardımcı olmaktır.

Kaynakları (Source) edinmek

İlk yapmak isteyeceğiniz şey download sayfasına gidip kaynak tarball'ı (uzantısı .tar.gz olacaktır) indirmektir.

Zaman zaman, özel, geliştirici sürümleri yapılır. Bunlar yeni gelecek/eklenecek şeyleri, yeni özellikleri ve bunun gibi şeyleri önceden izleme/görme imkanı verir. Bunların geliştirme-sürümü kalitesinden dolayı, bazen kararlı olmayabilirler. Bütün fayda ve tehlikeleriyle beraber Fluxbox'ın son geldiği noktayı elde edebilmek için bunları deneyebilirsiniz. Bunların nasıl elde edilebileceği hakkında bilgi almak için resmi Fluxbox sitesinde Haberler (News) kısmına bakınız.

Açma ve Derleme

Tamam, şimdi kaynak tarball'ı aldınız, ürünleri açmanız gerekiyor. Bu, aşağıdaki komutu çalıştırarak (indirdiğiniz dosyanın ismini kullanarak) yapılır:

  $ tar xzvf fluxbox-0.1.12.tar.gz

Sonra arşivden açılan dosyaların bir listesini gösterecek. Bunu yaptıktan sonra yaratılan dizine (fluxbox-0.1.12 gibi birşey olmalı fakat versiyona göre değişir) geçin. Bir sonraki adım Fluxbox'ı konfigure edip derlemek olacaktır. Konfigürasyon sırasında Fluxbox'ta bazı özellikleri etkin kılınabilir veya kaldırılabilir. Çoğu insan için varsayılan değerler iyidir. Eğer Fluxbox'ın Slit 'ini KDE pencere yöneticisinin panel ikonlarıyla beraber çalışmasını isterseniz, --enable-kde parametresini eklemelisiniz. aşka hangi parametreler olduğunu öğrenmek için configure betiğini --help parametresiyle çalıştırın. Eğer KDE'yi etkin kılmak istemezseniz, bu yeterli olacaktır:

  $ ./configure
  $ make

Fluxbox derlendikten sonra, root kullanıcısı olun ve şunu çalıştırın:

  # make install

Tebrikler, şu an Fluxbox'ı derlemiş ve kurmuş bulunuyorsunuz

Fluxbox'ı çalıştırma

Kurmayı bitirdinizse bu tamamen hoş ve güzel birşey fakat çalıştıramazsanız neye yarar?

Genel olarak X11'i (ve de Fluxbox'ı) çalıştırmanın iki değişik yolu vardır. geleneksel yöntem startx komutunu çalıştırmaktır. Diğer yol ise bir grafik ortamlı login yöneticisi (ayrıca "display-manager" olarak da adlandırılır) kullanmaktır. En yaygın kullanılan display-manager XFree86 dağıtımının da parçası olan xdm'dir. Gnome tarafından sağlanan display-manager'ın ismi gdm, KDE tarafından sağlananın ise kdm'dir.

Eğer X11 önceki yolla (startx ile) çalıştıysa, önemli dosyanın ismi .xinitrc'dir ve kendi ev dizininizde bulunur. Bir display-manager kullanarak çalışma durumunda ise önemli olan dosyanın adı .xsession'dur ve aynı yerde bulunur.

Bir sonraki adım Fluxbox çalıştırılabilr dosyasının bulunmasıdır. Çoğu insan için bu dosya /usr/local/bin/fluxbox 'tır. Şimdi, daha önce bahsettiğim dosyayı açarak değiştirmeniz veya yenisini yaratmanız gerekiyor. Sadece dosyanın en altına aşağıdaki satırı koyun:

  exec /usr/local/bin/fluxbox

/usr/local/bin/fluxbox 'ı Fluxbox çalıştırılabilir dosyasını nereye kurduysanız orasıyla değiştirebilirsiniz, yukarıdaki örnek derleme sırasında varsayılan yerdir. Bunu yaptıktan sonra kaydedip metin düzenleyicinizden çıkın. Şimdide eğer startx kullanıyorsanız şu komutu çalıştırmanız gerekiyor:

  $ chmod 700 .xinitrc

.xsession durumunda buna gerek yoktur. Her iki durumdada Fluxbox'ın konfigurasyonunu saklayacağı bir dizin yaratmalısınız:

  $ mkdir .fluxbox

Eğer bunu yaratmazsanız, Fluxbox'tan çıkıp yeniden başlattığınızda bütün ayarlarınızı kaybedersiniz (bu dizin maalesef otomatik yaratılmaz).

İhtimaller ve Sonuç

Eğer yardıma ihtiyacınız olursa, Fluxbox yardım forumuna gidip sorunuzu postalayın, eminim birisi yardım etmekten memnun olacaktır. Ayrıca sorularınızı Fluxbox kullanıcıları e-posta listesinde de sorabilirsiniz. Bu listeye bir link Fluxbox sitesinde bulunabilir. Son bir not;/usr/local/share/fluxbox dizininden init, menu, ve titlebar dosyalarını alıp kendi ev dizininizdeki .fluxbox/ içine kopyalamanızı tavsiye ederim.