Ek C. Tema Referansı

Tema Yönergeleri

Bu tema Yönergelerinin hangi değerleri alabileceklerini belirten tamamlanmış bir listedir. Bu yönergelerin detayları için bkz : Bölüm 10.

Tablo C-1. Araç çubuğu biçemleri

toolbarDoku
toolbar.heightSayı
toolbar.colorRenk
toolbar.colorToRenk
Düğmeler
toolbar.buttonDoku yada ParentRelative
toolbar.button.colorRenk
toolbar.button.colorToRenk
Basılı olmayan düğme okları için renk
toolbar.button.picColorRenk
Basılı durumdaki düğmeler
toolbar.button.pressedDoku (örn. Sunken) yada ParentRelative
toolbar.button.pressed.colorRenk
toolbar.button.pressed.colorToRenk
Basılı durumdaki düğme okları
toolbar.button.pressed.picColorRenk
Çalışma alanı etiketi
toolbar.labelDoku yada ParentRelative
toolbar.label.colorRenk
toolbar.label.colorToRenk
toolbar.label.textColorRenk
Çalışma alanı etiketi
toolbar.workspaceDoku yada ParentRelative
toolbar.workspace.pixmapPixmap
toolbar.workspace.colorRenk
toolbar.workspace.colorToRenk
toolbar.workspace.textColorRenk
toolbar.workspace.fontYazıtipi
Pencere etiketi
toolbar.windowLabelDoku yada ParentRelative
toolbar.windowLabel.colorRenk
toolbar.windowLabel.colorToRenk
toolbar.windowLabel.textColorRenk
Saat
toolbar.clockDoku yada ParentRelative
toolbar.clock.pixmapPixmap
toolbar.clock.colorRenk
toolbar.clock.colorToRenk
toolbar.clock.textColorRenk
toolbar.clock.fontYazıtipi
Boş Simge Çubuğu
toolbar.iconbar.emptyDoku yada ParentRelative
toolbar.iconbar.empty.pixmapPixmap
toolbar.iconbar.empty.colorRenk
toolbar.iconbar.empty.colorToRenk
toolbar.iconbar.emptyDoku yada ParentRelative
Odaklanmış ve odaklanmamış Simge Çubuğu
toolbar.iconbar.focusedDoku yada ParentRelative
toolbar.iconbar.focused.pixmapPixmap
toolbar.iconbar.focused.colorRenk
toolbar.iconbar.focused.colorToRenk
toolbar.iconbar.focused.textColorRenk
toolbar.iconbar.focused.fontYazıtipi
Metin
toolbar.justifycenter, left, yada right
toolbar.fontYazıtipi

Tablo C-2. Menü biçemleri

Başlık
menu.titleDoku
menu.title.colorRenk
menu.title.colorToRenk
menu.title.textColorRenk
menu.title.fontYazıtipi
menu.title.justifycenter, left, yada right
Çerçeve
menu.frameDoku
menu.frame.colorRenk
menu.frame.colorToRenk
menu.frame.textColorRenk
menu.frame.disableColorRenk
menu.frame.fontYazıtipi
menu.frame.justifycenter, left, yada right
Alt menü madde imleri
menu.bulletempty, triangle, square, yada diamond
menu.bullet.positionright yada left
menu.submenu.pixmapPixmap
Belirtilmiş Öğe
menu.hiliteDoku (örn. Raised)
menu.hilite.colorRenk
menu.hilite.colorToRenk
menu.hilite.textColorRenk
menu.selected.pixmapPixmap
menu.unselected.pixmapPixmap

Tablo C-3. Pencere Biçemleri

Başlık
window.title.focusDoku
window.title.focus.colorRenk
window.title.focus.colorToRenk
window.title.unfocusDoku
window.title.unfocus.colorRenk
window.title.unfocus.colorToRenk
window.title.heightSayı
Etiket
window.label.focusDoku yada ParentRelative
window.label.focus.colorRenk
window.label.focus.colorToRenk
window.label.focus.textColorRenk
window.label.unfocusDoku yada ParentRelative
window.label.unfocus.colorRenk
window.label.unfocus.colorToRenk
window.label.unfocus.textColorRenk

Tablo C-4. Tutma yeri (Handlebar) biçemleri

window.handle.focus.colorRenk
window.handle.focus.colorToRenk
window.handle.unfocusDoku
window.handle.unfocus.colorRenk
window.handle.unfocus.colorToRenk

Tablo C-5. Boyutlandırma tutacağı biçemleri

window.grip.focusDoku
window.grip.focus.colorRenk
window.grip.focus.colorToRenk
window.grip.unfocusDoku
window.grip.unfocus.colorRenk
window.grip.unfocus.colorToRenk

Tablo C-6. Pencere düğme biçemleri

window.button.focusDoku yada ParentRelative
window.button.focus.colorRenk
window.button.focus.colorToRenk
window.button.focus.picColorRenk
window.button.unfocusDoku yada ParentRelative
window.button.unfocus.colorRenk
window.button.unfocus.colorToRenk
window.button.unfocus.picColorRenk
window.button.pressed Doku
window.button.pressed.colorRenk
window.button.pressed.colorToRenk

Tablo C-7. Pencere çerçeve biçemleri

window.frame.focusColorRenk
window.frame.unfocusColorRenk

Tablo C-8. Sekme biçemleri

window.tab.justifyright, left yada center
window.tab.label.unfocusDoku
window.tab.label.unfocus.colorRenk
window.tab.label.unfocus.textColorRenk
window.tab.label.focusDoku
window.tab.label.focus.colorRenk
window.tab.label.focus.textColorRenk
window.tab.borderWidthPixel Sayısı
window.tab.borderColorRenk
window.tab.fontYazıtipi

Tablo C-9. Pencere etiket biçemleri yazı tipleri

window.fontYazıtipi
window.justifycenter, left, yada right

Tablo C-10. Muhtelif biçemler

Bütün bileşenler etrafındaki sınır
borderWidthPixel sayısı
borderColorRenk
bevelWidthPixel sayısı
handleWidthPixel sayısı
frameWidthPixel sayısı
Bir biçem yüklendiğinde çalıştırılacak komut
rootCommandKabuk komutu , örn. bsetbg nicepiccy.jpg
Eski BB 0.51 kaynakları
menuFontYazıtipi
titleFontYazıtipi