Dostępne polecenia

Menu Fluxboksa jest zwykłym plikiem tekstowym, który pozwala ci tworzyć podkatalogi, uruchamiać aplikacje, kontrolować pulpity, konfigurować Fluxboksa i wychodzić z X. Menu przyjmuje poniższe polecenia:

  [begin] (Tytuł menu)
  [submenu] (Nazwa podmenu) {Tytuł podmenu}
  [exec] (Nazwa aplikacji) {/ścieżka/do/programu}
  [include] (/ścieżka/do/pliku/menu)
  [end]
  [nop] (--------)
  [workspaces] (Nazwa podmenu)
  [stylesdir] (/ścieżka/do/katalogu/ze/stylami)
  [config] (Konfiguracja)
  [reconfigure] (Przekonfiguruj)
  [restart] (Zrestartuj)
  [exit] (Wyjdź)

Większość z powyższego powinna mówić sama za siebie. W menu widoczny będzie tylko tekst, który w tym pliku jest ujęty w nawiasy. Zauważ, że nie ma żadnych limitów w ilość podmenu poza jednym praktycznym.

[nop] - To ci pozwala na umieszczenie tekstu lub pustej lini, który nie będzie niczego uruchamiał, ale się zachowywał jako zwykły separator w menu.

[reconfigure] - Jeśli używasz menu do zmiany konfiguracji Fluxboksa, będą one stracone przy wyjściu. Muszą być zapisane do pliku init, jeśli chcesz je na stałe. Możesz tego dokonać przez wybranie właśnie tej pozycji w menu po tym, jak wprowadziłeś swoje zmiany.

[restart] - Ta pozycja zrestartuje tylko Fluxboksa, a nie cały system.

I, jak zwykle, jeśli potrzebujesz dalszych przykładów, dostarczamy kompletny, przykładowy pliku menu razem z Fluxboksem.