Zaawansowane grupowanie

Niechlujne grupowanie okien

"Ale to jest strasznie niewygodne, by przeciągać zakładką na inną, małą zakładkę."

Mam w takim razie dobre wieści. Z menu konfiguracyjnego Fluxboksa wybierz opcję "Niechlujne grupowanie okien". To ci pozwoli na upuszczenie zakładki gdziekolwiek w obrębie docelowego okna.

Grupowanie pojedynczej klasy okien

"To jest super, ale chcę grupować tylko program X!"

Są dwa różne sposoby na osiągnięcie tego, w zależności od tego jak dużo programów ma mieć zakładki. Możesz włączać i wyłączać zakładki dla każdego okna (kliknij prawym przyciskiem myszy na belce tytułowej i wybierz opcję "Zakładka") lub możesz je globalnie wyłączyć opcją 'Konfiguracja'->'Używaj zakładek'. Po wyłączeniu ich, możesz włączać zakładki dla pojedynczych okien tak, jak to zostało wcześniej opisane.

Całkowite wyłączanie zakładek

"Myślę, że zakładki nie są dla mnie. Mogę je wyłączyć?"

Oczywiście. Wybierz opcję "Używaj zakładek" z menu konfiguracyjnego Fluxboksa. Ponieważ to jest przełącznik, ponownie wybranie tej opcji włączy na nowo zakładki. Jest również opcja konfiguracyjna w pliku init, która jest za to odpowiedzialna:

  session.tabs:  true

Możesz wyłączyć zakładki zmieniając true na false.

Położenie zakładek

W mnue konfiguracyjnym jest opcja o nazwie 'Położenie zakładek'. Są to miejsca na oknie, w których zakładki będą umieszczone. Nazwy mówią same za siebie, jedynie należy wytłumaczyć znaczenie opcji "względnych". Te opcje sprawiają, że sumaryczna szerokość zakładek jest równa szerokości okna. Jeśli jest jedna zakładka na oknie, wtedy ma ona szerokość okna. Jeśli są dwie zakładki, to każda z nich ma szerokość równą 50% szerokości okna. Ta opcja sprawia, że zakładki wyglądają ładnie i są bardzo popularne.

Automatyczne grupowanie zakładek

Czasami chciałbyś, by pewne programy były automatycznie grupowane podczas ich startu. Jest to nazywane "Automatycznym grupowaniem". Po pierwsze potrzebujesz Fluxboksa w wersji 0.1.11 lub nowszej. Automatyczne grupowanie nie działa ze starszymi wersjami. Następnie utwórz plik ~/.fluxbox/groups jeśli nie jest już utworzony. Edytuj plik ~/.fluxbox/init i dodaj poniższą linię (lub ją zmień, jeśli już się znajduje w tym pliku):

     session.groupFile:		~/.fluxbox/groups

Możesz teraz wypełnić plik grup.

Format pliku grup

Każda pojedyncza linia oznacza jedną grupę. Wpisujesz po prostu nazwę instancji (klasy) programu do grupowania. Przykład:

Example 4-1. Plik groups

  Navigator nedit
  xterm

To utworzy dwie grupy - jedną z programami netscape i nedit i drugą z xterm. Nowe okna będą automatycznie grupowane do innych w obrębie tego samego pulpitu do ostatniego aktywnego okna. Nazwę, którą wstawiasz do pliku w grupami pobierasz poleceniem:

  xprop |awk '/WM_CLASS/{print $4}'

Po uruchomieniu programu klikasz na dane okno. Jeśli nic się nie pojawi spróbuj zmienić $4 na $3.

Automatyczne grupowanie z zakładek

Jeśli klikniesz prawym przyciskiem myszy na zakładce, to wyświetli się główne menu, z którego możesz wybrać program, który po uruchomieniu zostanie zgrupowany do tej zakładki.

Note: Grupowanie tą metodą (z zakładek) może się kłócić z normalnym automatycznym grupowaniem.

Zakładki i style

Mamy całą, odzielną sekcją (Chapter 9) poświęconą temu, jak wyglądają zakładki z różnymi stylami. Możesz to sprawdzić, jeśli cię interesuje zmiana wyglądu zakładek w twoim stylu (zakładki w stylach domyślnie wyglądają tak samo jak belki tytułowe, co często ludzie lubią zmieniać).