Chapter 2. Zaczynamy

Instalowanie Fluxboksa

Jason Gillman Jr. aka "Ircaddict" podesłał tą sekcję.

Wiele dystrybucji dostarcza binarnych pakietów Fluxboksa ( lub, jak w przypadku Gentoo i FreeBSD, porty/ebuildy), które sprawiają, że instalacja Fluxboksa jest prawie bezbolesna. Są jednak powody do kompilacji źródeł. Na przykład najnowsza wersja Fluxboksa może nie być dostępne jako pakiet dystrybucyjny. Dodatkowo, możesz potrzebować skompilować Fluxboksa z pewnymi flagami kompilatora. Jeśli chcesz użyć pakietów dystrybucyjnych sprawdź dokumentację dystrybucji. Na stronie Fluxboksa dostępne są pakiety źródłowe i binarne dla niektórych dystrybucji.

Celem tego dokumentu jest pomoc ludziom, którzy są nowi w systemie okien X11 (lub w ogóle Linuksie ), w kompilacji i instalacji menedżera okien Fluxbox.

Pobieranie źródeł

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, to udanie się na stronę z plikami i ściągnięcie paczki źródłowej (rozszerzenie .tar.gz).

Rozpakowanie i kompilacja

Jak już masz paczkę źródłową, musisz ją rozpakować. Możesz to zrobić wywołując następujące polecenie, zastępując nazwę pliku nazwą pliku, który ściągnąłeś:

  $ tar xzvf fluxbox-0.1.12.tar.gz

Polecenie wyświetli listę plików, którą są właśnie wypakowywane. Po zakończeniu przejdź do katalogu, który został utworzony (coś jak fluxbox-0.1.12/, ale to zależy od wersji). Kolejnym krokiem jest konfiguracja i kompilacja Fluxboksa. Podczas konfiguracji możesz włączyć lub wyłączyć pewne właściwości/cechy Fluxboksa. Dla większości ludzi wartości domyślne będą w porządku. Jeśli chcesz, by szczelina obsługiwała ikony panelu KDE, dodaj opcję --enable-kde. By dowiedzieć się jakie inne opcje są dostarczone ze skryptem configure, użyj opcji --help. Jeśli nie chcesz obsługi KDE, poniższe powinno wystarczyć:

  $ ./configure
  $ make

Gdy Fluxbox się skompiluje, przejdź na roota i wykonaj:

  # make install

Gratulacje! Własnie skompilowałeś i zainstalowałeś Fluxboksa.

Uruchamianie Fluxboksa

Wszystko jest miłe i fajne gdy już masz go zainstalowanego, ale po kiego ci on, jeśli nie mozesz go uruchomić?

Ogólnie są dwie różne metody uruchomienia X11 (i przez to Fluxboksa). Tradycyjną metodą jest użycie komendy startx. Innym sposobem jest użycie graficznego menedżera logowania (również nazywany "menedżer wyświetlania"). Najczęstszym menedżerem logowania jest xdm, który jest częścią dystrybucji XFree86. Menedżer logowanie dostarczony przez Gnome is nazywany gdm, a ten z KDE nazywa się kdm.

Jeśli X11 jest uruchamiany pierwszym sposobem (przez startx, ważnym plikiem jest .xinitrc, który przesiaduje w katalogu domowym. W przypadku startowania przez menedżer logowania, tym plikiem jest .xsession, który znajduje się w tym samym katalogu.

Kolejnym krokiem jest znalezienie pliku wykonywalnego Fluxboksa. W większości przypadków będzie to /usr/local/bin/fluxbox. Teraz musisz wyedytować (lub utworzyć) plik, o którym wcześniej wspomniałem. Po prostu wstaw na końcu tego pliku następującą linię:

  exec /usr/local/bin/fluxbox

Zmień /usr/local/bin/fluxbox na ścieżkę, w którem znajduje się plik wykonywalny Fluxboksa. Powyższe jest domyślną lokalizacją w przypadku kompilacji ze źródeł. Jak już to zrobisz, zapisz plik i zamknij edytor, jakiego użyłeś. Teraz musisz wykonać poniższe polecenie jeśli używasz startx:

  $ chmod 700 .xinitrc

W przypadku .xsession nie jest to wymagane. W obu przypadkach powinieneś utworzyć katalog, w którym Fluxbox będzie przechowywał swoją konfigurację:

  $ mkdir .fluxbox

Jeśli go nie utworzysz, to po wyjściu i ponownym uruchomieniu Fluxboksa stracisz wszystkie ustawienia (niestety, katalog nie jest automagicznie tworzony).

Na zakończenie

Jeśli potrzebujesz pomocy, udaj się na forum pomocy Fluxbox i zadaj tam pytanie, a z pewnością ktoś będzie chętny, by ci pomóc. Możesz też zadawać pytania na liście dyskusyjnej użytkowników Fluxboksa. Link do tej listy możesz znaleźć na stronie Fluxboksa. Polecam też wzięcie plików init, menu i titlebar z katalogu /usr/local/share/fluxbox i skopiowanie ich do katalogu .fluxbox/ w twoim katalogu domowym.