Chapter 8. Edycja menu

Table of Contents
Ustawianie ścieżki do pliki menu
Dostępne polecenia

Więc już zainstalowałeś Fluxboksa i widzisz tą fajną, mają uruchamiaczkę programów nazywaną menu, które się pojawia po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pulpicie. Byłoby to mało użyteczne, gdybyś nie mógł edytować listy programów do uruchamiania. Ten dokument postara się odpowiedzieć na pytania dotyczące właśnie tego.

Po pierwsze, Fluxbox posiada miły użytek zwany fluxbox-generate_menu. Stara się on zebrać ścieżki zazwyczaj używanych programów takich jak przeglądarki lub emulatory terminali z twojego środowiska i tworzy plik menu. fluxbox-generate_menu jest opisany szczegółowo w sekcji the Section called fluxbox-generate_menu in Chapter 3.

Ustawianie ścieżki do pliki menu

Menu Fluxboksa domyślnie przesiaduje w pliku ~/.fluxbox/menu. Może to być jednak zmienione w pliku init. Oto przykład:

Example 8-1. Ustawianie pliku menu

    session.menuFile:       ~/.fluxbox/menu

Zmień po prostu ~/.fluxbox/menu, jeśli chcesz używać innego pliku dla swojego menu. Obecna struktura jednak powinna być dobra dla większości ludzi.