Chapter 5. Przypisania klawiszy

Table of Contents
Keygrabber
Nazwy klawiszy
Akcje

Keygrabber

Keygrabber działa podobnie do bbkeys, który jest wspaniałym użytkiem, ale miał pewne ograniczenia (i jego licencja była niekompatybilna). Keygrabber ma całkiem nową składnię pliku konfiguracyjnego i kilka nowych właściwości, które czynią Fluxboksa jeszcze lepszym.

Nowy keygrabber obsługuje łańcuchy sekwencji klawiszy (jak emacs)... więc możesz używać np. Mod1 + M + Mod1 + F do przejścia na następny pulpit (ale wątpię, by ktoś właściwie używałaj tej sekwencji).

A jeśli wystukałeś część sekwencji, ale postanowiłeś jej nie kontynuować (przerwać ją) wtedy możesz wcisnąć inną sekwencję klawiszy (którą skonfigurowałeś w pliku klawiszy), by ją przerwać (opcja AbortChain).

Dodatkowo możesz przypisać sekwencję klawiszy do przełączania się pomiędzy zgrupowanymi oknami (używając NextTab i PrevTab).

W końcu, dla twojej wygody my (a raczej vlaad i tarzeau) przygotowaliśmy dwa skrypty (oba robią to samo) do konwersji pliku konfiguracyjnego bbkeys na plik konfiguracyjny klawiszy Fluxboksa (ich użycie jest opisane w nich samych). Ściągnij: convertkeys lub convertkeys2.

Example 5-1. Plik klawiszy Fluxboksa

  Mod1 Tab :NextWindow
  Mod1 F1 :Workspace1
  Mod1 F2 :Workspace2
  Mod1 F3 :Workspace3
  Mod1 F4 :Workspace4
  Control n Mod1 n :NextTab

Ja widzisz, pierwsza pozycja to modyfikator, następna to klawisz (i znowu modyfikator i znowu klawisz, jeśli chcesz mieć dłuższe sekwencje) i w końcu dwukropek, po którym następuje akcja.

Jeśli chcesz znać listę poprawnych akcji lub klawiszy czytaj dalej ten dokument.

A dlaczego jest to dla ciebie takie dobre? Bo możesz sterować swoim xmms, przykład:

Example 5-2. Przypisania klawiszy dla XMMS

  Mod1 P :ExecCommand xmms -p
  Mod1 F :ExecCommand xmms -f

Jeśli masz jakieś dodatkowe klawisze (np. do sterowania multimediami), możesz sterować xmms w ten sposób, jeśli je poprawnie skonfigurujesz w XFree86:

Example 5-3. Klawisze multimedialne dla XMMS

  None XF86AudioPlay :ExecCommand xmms -u
  None XF86AudioStop :ExecCommand xmms -s

Powiedziałbym, żebyś odpalił xmms --help po więcej informacji, ale prawdopodobnie już to robisz...