Chapter 3. Użytki

Table of Contents
Wprowadzenie
fbrun
fluxbox-generate_menu

Wprowadzenie

Fluxbox przychodzi z zestawem użytków, które ułatwiają trochę życie lub oferują pożądane własności. Domyślnie są one instalowane w tym samym katalogu co fluxbox, czyli w /usr/local/bin, chyba że użyłeś innego prefiksu podczas konfiguracji. Większość dystrybucji również wybiera inną lokalizację, więc jeśli instalowałeś binarne pakiety, możesz je znaleźć w /usr/bin.