Dokumentacja Fluxbox

Tobias Klausmann


Table of Contents
1. Wprowadzenie
O tej dokumentacji
Tłumaczenie
O Fluxboksie
Czym jest Fluxbox?
Cechy
Zdobywanie Fluxboksa
Zadawanie pytań i otrzymywanie wsparcia
2. Zaczynamy
Instalowanie Fluxboksa
Pobieranie źródeł
Rozpakowanie i kompilacja
Uruchamianie Fluxboksa
Na zakończenie
3. Użytki
Wprowadzenie
fbrun
fluxbox-generate_menu
4. Zakładki
Wprowadzenie do zakładek
Zaawansowane grupowanie
Niechlujne grupowanie okien
Grupowanie pojedynczej klasy okien
Całkowite wyłączanie zakładek
Położenie zakładek
Automatyczne grupowanie zakładek
Zakładki i style
5. Przypisania klawiszy
Keygrabber
Nazwy klawiszy
Akcje
6. Tła pulpitów
7. Szczelina
8. Edycja menu
Ustawianie ścieżki do pliki menu
Dostępne polecenia
9. Tematy
Podstawy tematów
Zaawansowana edycja tematów
A. Ustawianie .xinitrc/.xsession
B. Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
C. Ściąga do tematów
Dyrektywy tematów
D. Czcionki Artwiz dla Fluxboksa
E. Odpluskiwanie
List of Tables
5-1. Nawigacja
5-2. Operacja na oknach
5-3. Zmiana rozmiaru okna
5-4. Przesuwanie okien
5-5. Różne
9-1. Dyrektywy tekstur
C-1. Style belki
C-2. Styl menu
C-3. Styl okna
C-4. Handlebar styles
C-5. Resize grip styles
C-6. Styl przycisków na oknie
C-7. Styl obramowania okna
C-8. Styl zakładek
C-9. Styl czcionki tytule okna
C-10. Różne style
List of Examples
4-1. Plik groups
5-1. Plik klawiszy Fluxboksa
5-2. Przypisania klawiszy dla XMMS
5-3. Klawisze multimedialne dla XMMS
5-4. Wynik xev po wciśnięciu strzałki w prawo
7-1. Ustawianie ścieżki do pliku z kolejnością dockappów
8-1. Ustawianie pliku menu
9-1. Styl zegara na belce
9-2. Styl menu
9-3. Styl czcionki
9-4. Styl tekstur
9-5. Typowy, krótki styl
A-1. .xinitrc
B-1. Opisane zakładki w pliku tematu
D-1. fonts.dir