Události

Zde jsou události, které Fluxbox v současnosti nabízí. Zahrnují většinu akcí, které chce ovládat klávesovými zkratkami. Nezapomeňte že v souboru kláves by měl být poslední znak před událostí :.

Události rozlišují malá a velká písmena.

Table 5-1. Navigace

UdálostVýsledek
WorkspaceJdi na plochu xy. Použijte :Workspace 1, :Workspace 2, apod.
NextTabPřepne na další tab ve skupině.
PrevTabPřepne na předchozí tab ve skupině.
NextWindow NJdi na další Okno. Popisuje Poznámka 1.
PrevWindow NJdi na předchozí okno. Opět popisuje Poznámka 1.
NextWorkspacePřejde na další plochu.
PrevWorkspacePřejde na předchozí plochu.
NextGroup, PrevGroup Jdi na další/předchozí okno ve skupině.
LeftWorkspaceStejné jako PrevWorkspace.
RightWorkspaceStejné jako NextWorkspace.

1. NextWindow / PrevWindow: NextWindow/PrevWindow má číselný argument, který je trochu komplikovanější, než aby byl vysvětlen v předchozí tabulce. Tak tedy jak to funguje:

Celočíselný parametr, který určuje nastavení z následující tabulky a potom ORed:

HodnotaVýznam
1Přeskoč lower taby (používej skupinu tabů jako jedno okno).
2Přeskoč přilepená (stick) okna.
4Přeskoč zabalená (shade) okna.

Tady je výčet hodnot parametrů, které oceníte. Výsledek je parametr pro NextWindow/PrevWindow. Nebo můžete použít hodnotu z této tabulky:

ParametrVýznam
0Bez přeskakování.
1Přeskoč lower taby.
2Přeskoč přilepená okna.
3Přeskoč lower taby/přilepená okna.
4Přeskoč zabalená okna.
5Přeskoč lower taby/zabalená okna.
6Přeskoč přilepená okna/zabalená okna.
7Přeskoč lower taby/přilepená okna/zabalená okna.

Table 5-2. Operace s okny

UdálostVýsledek
CloseZavře okno.
KillWindowObdoba zavolání xkill a klepnutí na okno.
MinimizeTaké známé jako "iconify". Zminimalizuje okno.
ShadeWindowDá okno do 'zabaleného' stavu, nebo ho obnoví z 'zabaleného' stavu.
StickWindowPřepíná 'přilepenost' okna.
ToggleDecorPřepíná zda současné okno má či nemá rám, tlačítka, a nadpis.
RaiseVyzdvihne okno 'navrch', objeví se okny které ho překrývají.
LowerOpak Raise.
NextTab, PrevTabAktivuj další, předchozí tab.
MoveTabLeft, MoveTabRightPosune tab o n tabů doleva/doprava.
DetachClient Odpojí klienta ze skupiny tabů.

Table 5-3. Velikosti oken

UdálostVýsledek
HorizontalIncrementRozšíří okno o jednu jednotku (Vysvětluje Poznámka 2).
HorizontalDecrementOpak k HorizontalIncrement
VerticalIncrementZvýší výšku okna o jednu jednotku (Vysvětluje Poznámka 2).
VerticalDecrementOpak VerticalIncrement
MaximizeHorizontalHorizontální maximalizace okna.
MaximizeVerticalVertikální maximalizace okna.
MaximizeWindowMaximalizace okna.
ResizeZměnit velikost okna o konkrétní deltu, například změna o -8 -8.
ResizeHorizontalPouze horizontální změna.
ResizeVerticalPouze vertikální změna.
ArrangeWindowsMagicky rozmístit okna.
ShowDesktopMinimalizace všech oken.

2. HorizontalIncrement / HorizontalDecrement / VerticalIncrement / VerticalDecrement: Mluvíme o zde "jedné jednotce", když popisujeme změnu velikosti. Tady v tomto případě to odpovídá xterm/aterm/Eterm změnám, místo změny o jeden pixel. Přibyde místa o velikosti jednoho znaku.

U ostatních programů by se měla měnit velikost o jeden pixel.

Table 5-4. Pohyb s okny

UdálostVýsledek
SendToWorkspacePošle aktuální okno na definovanou plochu. Použijte :SendToWorkspace 1
MovePosun o delta-x delta-y.
MoveLeftPosun doleva.
MoveRightPosun doprava.
MoveUpPosun nahoru.
MoveDownPodun dolu.

Table 5-5. Různé

UdálostVýsledek
AbortKeychainZruší zadávání kláves, zejména užitečné při víceřetězových klávesových zkratkých.
ExecCommandVykonej příkaz. Například :ExecCommand xmms -t.
RootMenuZobrazit hlavní nabídku.
WorkSpaceMenuZobrazit Workspace Menu.
RestartRestartovat Fluxbox.
ReconfigureZnovunačíst konfiguraci Fluxboxu. Např. pokud byl změněn soubor keys, avšak init a slitlist by měly být zapsány před načtením.
SetStyleNačte zadaný soubor.
SetWorkspaceNameNastaví jméno plochy.
SaveRCZapíše soubory.
QuitVypne Fluxbox.