Názvy kláves

Možná se nyní ptáte jak zjistit jména kláves. Spusťte xev, posuňte kurzor myši na nově otevřené okno a stiskněte klávesu a uvidíte co to o ní řekne. Zde je příklad po stisknutí šipky doprava:

Example 5-5. výstup xev pro šipku doprava

    KeyPress event, serial 18, synthetic NO, window 0x2c00001,
    root 0x60, subw 0x0, time 3745737930, (373,380), root:(504,526),
    state 0x10, keycode 102 (keysym 0xff53, Right), same_screen YES,
    XLookupString gives 0 characters:  ""

Důležitou hodnotou je jméno klávesy, což je to uvnitř závorky, společně s keysym. V tomto příkladu to je (keysym 0xff53, Right). Takže jméno klávesy je Right.

Speciální klávesy

Pro vaše pohodlí jsou tu některé speciální klávesy. Nezapomeňte, že je xev zobrazí okamžitě jakmile je zmačknete (ne jako modifikační klávesy pro ostatní klávesy).

KlávesaOznačení v X11
Control, StrgControl
AltMod1
Super, Meta, Win* KeysMod4