Složitější tabování

Nedbalé spojování oken

"Ale to mi připadá nešikovné přetahovat tab na jiný malý tab."

Pak máme dobré zprávy. Z konfiguračního menu Fluxboxu vyberte nastavení 'Sloppy Window Grouping'. To vám umožní přetahovat vaše taby na cílové okno pro provedení sloučení.

Tabování s okny jedné třídy

"To je skvělé, ale já chci jen připojit program X!"

Jsou dva různé způsoby jak tohoto docílit, záleží na tom jak mnoho programů chcete mít v tabech. Můžete zapmout nebo vypnout tabs jednotlivým oknům. (Klepněte pravým tlačítkem na název okna, klepněte na položku 'tab'), nebo je můžete vypnout globálně pomocí 'Configuration'->'Use Tabs'. Pojejich vypnutí můžete zapínat taby jednotlivým oknům tak, jak bylo popsáno výše.

Úplné vypnutí tabů

"Nemám rád taby, jak je mohu vypnout?"

Zajisté. Vyberte 'Use Tabs' z konfigurační nabídky Fluxboxu. Protože to je přepínač, tak pokud ho znova vyberete, taby opět zapnete. Také máte paramtr v konfiguračním souboru init pro tuto funkci:

  session.tabs:  true

Vypnutí tabů se provede nahrazením true za false.

Umístění tabů

Do verze 0.1.14 byly taby připevněny k oknu, od verze 0.9.x jsou taby začleněny do titulku na rámu okna.

(0.1.14) V nabídce nastavení je položka nazvaná 'Tab Placement'. Vypisuje místa u oken, na kterých mohou být taby umístěny. Toto je velice jednoduché, takže jediná věc o které se opravdu musíme zmínit, je nabídka 'Relative'. Toto nastavení to dělá tak, že celková délka všech tabů v okně odpovídá délce okna. Pokud je v okně jeden tab, pak je dlouhý jako okno. Pokud jsou tam dva taby, každý z nich má 50% délky. Toto nastavení často dělá vzhled tabů decentní a je velmi populární.

Autoslučování tabů

Někdy chceme aby aplikace byly sloučeny dohromady když je spustíme. To je logicky nazýváno "Autogrouping". Tato část vysvětluje jak to funguje. Jako první věc potřebujete verzi Fluxboxu 0.1.11 nebo vyšší. Autogrouping se staršími verzemi nefunguje. Potom potřebujete vytvořit soubor ~/.fluxbox/groups, pokud tam již není. Potom upravte soubor ~/.fluxbox/init a přidejte tuto řádku (nebo ji změňte pokud tam již je a vypadá jinak):

     session.groupFile:		~/.fluxbox/groups

Tak, všechno je na svém místě. Teď jednoduše vyplňte soubor se skupinami.

formát souboru Groupfile

Jednoduše jedna skupina na jednu řádku. Napište jméno instance programů, které chcete spojovat. Příklad:

Example 4-1. soubor groups

  Navigator nedit
  xterm

toto vytvoří dvě skupiny, jednu s netscape a nedit a druhou s xterm. Nové okno se pouze přižadí k ostatním oknům na stejnou plochu a k poslednímu oknu, které bylo navrchu. Pro získání jména pro zapsání do souboru skupin spusťte:

  xprop |awk '/WM_CLASS/{print $4}'

a klepněte na okno. Pokud to nic nezobrazí, zkuste změnit $4 na $3.

Autogrouping z tabů

Toto vám umožní vyvolat hlavní menu. Pokud klepnete pravým tlačítkem na tab a vyberete si nějakou aplikaci, naběhne pak jako další tab v tomto okně.

Note: Sdužování tímto způsobem (z tabů) může kolidovat s normalním automatickým slučováním.

Taby v tématech

Máme celou sekci (Chapter 10) věnovanou vzhledu tabů v tématech. Můžete se na ní podívat, pokud se zajímáte o změnu vzhledu tabů ve vašem tématu. (Taby v tématech budou normálně stejné jako vzhled nadpisů oken; toto někdy chtějí lidé změnit.)