fbrun

fbrun je v základu obdoba dialogu "Run..." z jiných desktopových prostředích. To znamená, že to je snadný způsob jak spustit program který není obsažen v nabídce (nebo potřebuje speciální sadu parametrů pro zavolání).

Jiný způsob jak může být fbrun užitečný, je je zavolat jej z menu s přednačtenou příkazovou řádkou, kterou jen upravíte a spustíte. Příkladem může být ssh-čkování se na hosta s dlouhým názvem se spustou parametrů, kde se mění jen jeden ze všech. Pro tento případ přidejte položku pro fbrun do vašeho menu obsahující jméno hosta a parametry. Pokud použijete zmíněnou položku, můžete upravit řádku s parametry a pak ji spustit.

fbrun má různé parametry:

  -font [jméno písma]     Písmo textu
  -title [jméno titulku]   Nastaví titulek
  -text [text]        Textový vstup
  -w [šířka]         Šířka okna v pixelech
  -h [výška]         Výška okna v pixelech
  -display [display string]  Jméno displeje
  -pos [x] [y]        Pozice okna v pixelech
  -fg [barva]         Barva textu
  -bg [barva]         Barva pozadí
  -a             Antialias
  -hf [soubor s historií]   Jaký soubor s historií načíst (~/.fluxbox/history je výchozí)
  -help            Zobrazí tuto nápovědu

Většina těchto parametrů hovoří sama za sebe. Parametry -text a -hf možná potřebují určité vysvětlení. Dřívě zmíněný je použit k nastavení přednačteného (upravitelného) textu uvnitř okna fbrun. Pokud chcete použít více argumentů (jako ssh -X -f), ujistěte se že použijete uvozovky:

	fbrun -text "ssh -X -f"

Parametr-hf nastavuje soubor s historií, což je místo kde fbrun udržuje svou "paměť" použitých příkazů (jako to dělá Bash). Normálně nepotřebujete tento parametr, potom je použito výchozí místo. Může být užitečné mít více položek fbrun v menu a udržovat oddělené historie pro každou z nich.