Pagery

Desktop pager pomáhá při práci s více než jednou plochou. Zobrazováním ploch v malém okně a umožňujíc okna přetahovat mezi plochami. Pager není vyžadován pro práci s více plochami, správu ploch dělá správce oken, jméno plochy a obsah můžete vidět v toolbaru a okna mohou být poslána na jiné plochy z nabídky titulku okna, nebo nastavena v souboru aplikace.

Ale pagery poskytují lepší nadhled, některé ukazují pouze rámy oken, jiné obrázky obsahu oken nebo ikony běžících aplikací.