Chapter 8. Toolbar

Toolbar je malá plocha pro zobrazování informací, jako je čas, nebo tlačítek běžících aplikací.

Je nastaven přes init a style soubory. Init nastavení se obvykle mění přes menu toolbaru.

Toolbar můžete vypnout(nezobrazovat) nastavením session.screen0.toolbar.visible: false v souoru init.

Zobrazované pomůcky můžete nastavit v resource souboru, obvykle .fluxbox/init, pomocí záznamu toolbar.tools.

Example 8-1. příklad toolbar.tools

session.screen0.toolbar.tools: clock, iconbar, workspacename
Možné pomůcky: workspacename, prevworkspace, nextworkspace, iconbar, systemtray, prevwindow, nextwindow, clock

Délku, průhlednost a vrstvu toolbaru lze nastavit přes menu toolbaru. To se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem na hodiny, nebo zobrazovač pracovní plochy na toolbaru.

Iconbar může být nastaven pro různé zobrazování otevřených/ikonifikovaných oken : None, Icons from all workspaces, Workspace Icons, all windows from Workspace, All Windows from all workspaces.

Vzhled toobaru je definován v souboru stylů.