Chapter 5. Práce s klávesami

Table of Contents
Keygrabber
Názvy kláves
Události

Keygrabber

Keygrabber funguje podobně jako bbkeys, což je výborný nástroj, ale má některá omezení (a licence nebyla kompatibilní), ale s úplně novou syntaxí pro konfigurační soubor a spoustou nových vlastností, což dělá Fluxbox ještě mnohem lepší.

Zaprvé, keygrabber podporuje posloupnosti kláves (jako Emacs)... takže můžete například mít: Mod1 + M + Mod1 + F pro přepnutí se na další plochu (ne každý každý by měl použít tuto konkrétní posloupnost kláves.)

A pokud jste napsali část posloupnosti, ale rozhodli se nepokračovat (přerušit), tak můžete napsat jinou posloupnost kláves (kterou jste nastavili ve vašem souboru keys) pro přerušení (pomocí: AbortChain).

Jako dodatek k tomuto: můžete také změnit posloupnost kláves na tu pro přepnutí se mezi okny sloučenými do tabů/skupin (pomocí: NextTab a PrevTab).

Je možné spustit více příkazů pro jednu klávesovou zkratku. Příkazy budou prováděny souběžně.

Example 5-1. macro command

  Mod4 Shift x :MacroCmd { ExecCommand xterm } { ExecCommand gv 1.ps }

Konečně, pro vaše pohodlí jsme (nebo přesněji vlaad a tarzeau) jsme vás vybavili dvěma skripty (oba dělají to samé) pro převod konfiguračního souboru bbkeys do konfiguračního souboru Fluxboxu. (použití skriptů je v popsáno v nich). Stažení: convertkeys nebo convertkeys2.

Example 5-2. Soubor s klávesovými zkratkami

  Mod1 Tab :NextWindow
  Mod1 F1 :Workspace 1
  Mod1 F2 :Workspace 2
  Mod1 F3 :Workspace 3
  Mod1 F4 :Workspace 4
  Control n Mod1 n :NextTab

Tak, jak můžete vidět, jako první je modifikační klávesa, potom normální klávesa (potom znovu modifikační klávesa a normální klávesa, pokud chcete mít delší sekvenci) a dvojtečka a za ní událost.

Pro seznam použitelných událostí čtěte trochu dále v tomto dokumentu.

A proč je tohle všechno pro vás užitečné? Nyní můžete například ovládat xmms:

Example 5-3. XMMS keybindings

  Mod1 P :ExecCommand xmms -p
  Mod1 F :ExecCommand xmms -f

Pokud máte nějaké dodatečné klávesy (multimediální klávesy), můžete tímto způsobem ovládat xmms tímto způsobem, pokud máte tyto klávesy správně nastaveny v XFree86:

Example 5-4. Multimediální klávesy pro XMMS

  None XF86AudioPlay :ExecCommand xmms -u
  None XF86AudioStop :ExecCommand xmms -s

Měl bych říct, abyste si přečetli xmms --help pro více informací, to možná právě teď děláte...