Appendix C. Styly - referenční seznam

Příkazy pro styly

Toto je kompletní seznam dostupných direktiv určující jaké parametry je možné jim přiřadit. Podrobnosti o direktivách najdete v Chapter 10.

Table C-1. Styl nástrojové lišty

toolbarTextura
toolbar.heightČíslo
toolbar.colorBarva
toolbar.colorToBarva
Tlačítka
toolbar.buttonTextura nebo ParentRelative
toolbar.button.colorBarva
toolbar.button.colorToBarva
Barva šipek nezmáčkutých tlačítek
toolbar.button.picColorBarva
Zmáčknutá tlačítka
toolbar.button.pressedTextura (např. Sunken) nebo ParentRelative
toolbar.button.pressed.colorBarva
toolbar.button.pressed.colorToBarva
Barva šipek zmáčknutých tlačítek
toolbar.button.pressed.picColorBarva
Štítek plochy
toolbar.labelTextura neboParentRelative
toolbar.label.colorBarva
toolbar.label.colorToBarva
toolbar.label.textColorBarva
štitek plochy
toolbar.workspaceTextura nebo ParentRelative
toolbar.workspace.pixmapPixmapa
toolbar.workspace.colorBarva
toolbar.workspace.colorToBarva
toolbar.workspace.textColorBarva
toolbar.workspace.fontFont
štítek okna
toolbar.windowLabelTextura nebo ParentRelative
toolbar.windowLabel.colorBarva
toolbar.windowLabel.colorToBarva
toolbar.windowLabel.textColorBarva
Hodiny
toolbar.clockTextura nebo ParentRelative
toolbar.clock.pixmapPixmapa
toolbar.clock.colorBarva
toolbar.clock.colorToBarva
toolbar.clock.textColorBarva
toolbar.clock.fontFont
Prázdný ikonbar
toolbar.iconbar.emptyTextura nebo ParentRelative
toolbar.iconbar.empty.pixmapPixmapa
toolbar.iconbar.empty.colorBarva
toolbar.iconbar.empty.colorToBarva
toolbar.iconbar.emptyTextura nebo ParentRelative
Zaměřený a nezaměřený ikonbar
toolbar.iconbar.focusedTextura nebo ParentRelative
toolbar.iconbar.focused.pixmapPixmapa
toolbar.iconbar.focused.colorBarva
toolbar.iconbar.focused.colorToBarva
toolbar.iconbar.focused.textColorBarva
toolbar.iconbar.focused.fontFont
Text
toolbar.justifycenter, left, or right
toolbar.fontFont

Table C-2. Styl menu

Název
menu.titleTextura
menu.title.colorBarva
menu.title.colorToBarva
menu.title.textColorBarva
menu.title.fontFont
menu.title.justifycenter, left, or right
Rámeček
menu.frameTextura
menu.frame.colorBarva
menu.frame.colorToBarva
menu.frame.textColorBarva
menu.frame.disableColorBarva
menu.frame.fontFont
menu.frame.justifycenter, left, or right
Odrážky submenu
menu.bulletempty, triangle, square, or diamond
menu.bullet.positionright or left
menu.submenu.pixmapPixmapa
Zvýrazněná položka
menu.hiliteTextura (např. Raised)
menu.hilite.colorBarva
menu.hilite.colorToBarva
menu.hilite.textColorBarva
menu.selected.pixmapPixmapa
menu.unselected.pixmapPixmapa

Table C-3. Styl okna

Název
window.title.focusTextura
window.title.focus.colorBarva
window.title.focus.colorToBarva
window.title.unfocusTextura
window.title.unfocus.colorBarva
window.title.unfocus.colorToBarva
window.title.heightČíslo
Štítek
window.label.focusTextura nebo ParentRelative
window.label.focus.colorBarva
window.label.focus.colorToBarva
window.label.focus.textColorBarva
window.label.unfocusTextura nebo ParentRelative
window.label.unfocus.colorBarva
window.label.unfocus.colorToBarva
window.label.unfocus.textColorBarva

Table C-4. Úchopová lišta

window.handle.focus.colorBarva
window.handle.focus.colorToBarva
window.handle.unfocusTextura
window.handle.unfocus.colorBarva
window.handle.unfocus.colorToBarva

Table C-5. Rámeček přemístění

window.grip.focusTextura
window.grip.focus.colorBarva
window.grip.focus.colorToBarva
window.grip.unfocusTextura
window.grip.unfocus.colorBarva
window.grip.unfocus.colorToBarva

Table C-6. Tlačítka okna

window.button.focusTextura nebo ParentRelative
window.button.focus.colorBarva
window.button.focus.colorToBarva
window.button.focus.picColorBarva
window.button.unfocusTextura nebo ParentRelative
window.button.unfocus.colorBarva
window.button.unfocus.colorToBarva
window.button.unfocus.picColorBarva
window.button.pressed Textura
window.button.pressed.colorBarva
window.button.pressed.colorToBarva

Table C-7. Rámeček okna

window.frame.focusColorBarva
window.frame.unfocusColorBarva

Table C-8. Tab

window.tab.justifyright, left or center
window.tab.label.unfocusTextura
window.tab.label.unfocus.colorBarva
window.tab.label.unfocus.textColorBarva
window.tab.label.focusTextura
window.tab.label.focus.colorBarva
window.tab.label.focus.textColorBarva
window.tab.borderWidthPočet pixelů
window.tab.borderColorBarva
window.tab.fontFont

Table C-9. Font štítku okna

window.fontFont
window.justifycenter, left, or right

Table C-10. Různé

Okraj kreslený kolem všech komponent
borderWidthPočet pixelů
borderColorBarva
bevelWidthPočet pixelů
handleWidthPočet pixelů
frameWidthPočet pixelů
Příkaz vykonaný vždy, když je nahrán nový styl
rootCommandShelový příkaz, např. bsetbg nicepiccy.jpg
Staré BB 0.51 zdroje
menuFontFont
titleFontFont